Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Informacje

BUDOWA FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Zainteresowanie zieloną energią wzrasta i coraz więcej podmiotów chce stać się deweloperami na rynku farm fotowoltaicznych. Nie ma znaczenia czy podmiot dysponuje gruntem, czy też dopiero go poszukuje. Często firmy decydują się na własna farmę, by redukować rachunki za energię.

Gruntem nadającym się pod realizację tego typu projektów będzie niezabudowana działka o złej lub słabej klasie bonitacyjnej gruntu ( IV – VI ) dla które w planie zagospodarowania przestrzennego wskazane zostało przeznaczenie umożliwiające tego typu inwestycję, nie obejmującą swoimi granicami specjalnych stref ochronnych.

Znaczenie ma także to, jaka jest jej powierzchnia, dostęp do drogi publicznej, infrastruktura, która znajduje się na niej i w najbliższym otoczeniu czy położenie. Oczywiście świetnym tytułem jest własność jednak najbardziej popularnym i praktycznym w realizacji instalacji OZE tytułem prawnym jest dzierżawa gruntu.

Dzierżawa wiąże się z ograniczeniami dotyczącymi m.in. okresu jej obowiązywania, okoliczności uzasadniających jej wypowiedzenie, sposobu korzystania z gruntu oraz wysokości i sposobu płatności czynszu i innych opłat.

Decyzja środowiskowa jest pierwszym niezbędny dokumentem w przypadku większości farm fotowoltaicznych. Jest ona wymagana w przypadku, gdy inwestycja w znacznym stopniu będzie wpływać na środowisko naturalne, a jej powierzchnia zabudowy, w tym zabudowy infrastrukturą towarzyszącą, przekracza 0,5 ha ( na terenach objętych ochroną ) lub 1 ha ( w pozostałych przypadkach ).

Warunki zabudowy
Powstanie farmy fotowoltaicznej, tak jak co do zasady każdej innej inwestycji, może nastąpić na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku farm fotowoltaicznych nie ma zastosowania tzw. zasada dobrego sąsiedztwa jak i nie jest wymagane wykazanie dostępu do drogi publicznej dla terenu inwestycji.

Pozwolenie na budowę
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie wymaga się pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50 KW. W kontekście decyzji pozwolenia na budowę należy pamiętać, że decyzja ta wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta decyzja stała się ostateczna lub budowa budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Warunki przyłączenia do sieci
Instalacja fotowoltaiczna, by móc funkcjonować, powinna być przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Czynność przyłączenia dokonywana jest w oparciu o przedstawione warunki przyłączenia do sieci oraz następczą umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej . Uzyskanie warunków odbywa się na wniosek złożony przez inwestora do operatora sieci. Przedsiębiorstwo energetyczne ma publiczny obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.

W zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków do przyłączenia instalacji, przedsiębiorstwo powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki.

Zapraszamy do kontaktu